Detail produktu

Torreo - software pro zpracování dat z měření parametrů vlhkého vzduchu v odtahu ze sušicích zařízení

BOBÁK, P. PAVLAS, M.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software Torreo slouží ke zpracování dat z měření parametrů vlhkého vzduchu v odtahu ze sušicích zařízení (tj. sušičky, žehliče). Tato data se získávají pomocí měřicího zařízení a příslušného programu, který přes sériovou linku periodicky zjišťuje a zaznamenává hodnoty měřených veličin ze sond připojených k měřicí centrále. Úkolem aplikace Torreo je naimportovat zaznamenaná data (rychlost proudění, relativní a absolutní vlhkost, teplota) a po zadání dodatečných údajů (referenční stav, průřez kanálu, korekční součinitele) pro dané časové úseky určit energetickou náročnost a odpařovací kapacitu (výkon) stroje. Import dat je optimalizovaný pro použití měřicí soupravy firmy Testo a programu Testo Comfort-Software.

Klíčová slova

zpracování dat, měření, sušicí zařízení, sušička, žehlič

Datum vzniku

13.12.2010

Umístění

Ústav procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty