Detail produktu

Software pro výpočet parametrů HRV v časové oblasti

JANOUŠEK, O. RONZHINA, M. KOLÁŘOVÁ, J. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software umožňuje výpočet klinicky významných parametrů HRV v časové rovině: RR std, HR std, RMSSD, max-min, NN50 and pNN50 podle standardů pro měření a vyhodnocování HRV navržených Task Force Society v roce 2006. Program je využitelný pro výuku i experimentální měření v kardiologii.

Klíčová slova

analýza HRV, časová oblast, RR std, HR std, RMSSD, max-min, NN50 and pNN50

Datum vzniku

07.12.2010

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 61200 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www