Detail produktu

Nástroj pro simulaci systémů hromadné obsluhy pomocí Petriho sítí

DROZDOVÁ, M. ZBOŘIL, F.

Typ produktu

software

Abstrakt

Navržený prostředek pro simulaci systémů hromadné obsluhy je realizován v jazyku Java. Jde o grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje vytvoření modelu systému hromadné obsluhy jako grafu Petriho sítě, se kterým pak lze provádět simulační experimenty a získávat statistické výsledky simulace.

Klíčová slova

Diskrétní simulace, Systém hromadné obsluhy, Petriho síť

Datum vzniku

20.12.2010

Umístění

http://www.fit.vutbr.cz/~zboril/public/qs_pn_simulation.zip

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty