Detail produktu

Akviziční kontrast při projekčním a projekčně-rekonstrukčním zobrazení

DRASTICH, A. ZUBAL, L. KOLÁŘ, R.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program simuluje projekční a projekčně-rekonstrukční zobrazení ve voxelovém prostoru s ohledem na akviziční kontrast v obraze.

Klíčová slova

Akviziční kontrast, projekční zobrazení, projekčně-rekonstrukční zobrazení, MATLAB

Datum vzniku

15.02.2010

Umístění

ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www