Detail produktu

Software pro detekci komplexů QRS

VÍTEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software je určen k detekci komplexů QRS v jednosvodových a vícesvodových záznamech EKG. Použité metody jsou založeny na vlnkové transformaci, shlukové analýze a transformaci svodů. Software byl vytvořen v prostředí Matlab.

Klíčová slova

EKG, detekce QRS, vlnková transformace, shluková analýza, transformace svodů

Datum vzniku

17.12.2010

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www