Detail produktu

Přípravek pro dynamometrická měření zařízení velmi malých průměrů

SYNEK, M. PAVLÍK, J. SINGULE, V.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Byl vytvořen přípravek pro dynamometrická měření zařízení velmi malých průměrů.

Klíčová slova

dynamometr, měření

Datum vzniku

29.10.2010

Umístění

Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno ÚVSSR B1/305

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www