Detail produktu

Kvantitativní hodnocení kvality CT RTG zobrazení

DRASTICH, A. NOVOTNÝ, L. KOLÁŘ, R.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program umožňuje vytvoření rekonstruovaného obrazu a jeho následné kvantitativní hodnocení.

Klíčová slova

CT RTG ZS, kvantitativní hodnocení, MATLAB

Datum vzniku

06.09.2010

Umístění

ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www