Detail produktu

Modelování procesu projekčního a projekčně-rekonstrukčního RTG zobrazení

DRASTICH, A. FIALA, P. KOLÁŘ, R.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program zahrnuje hodnocení kvality CT RTG ZS - kvantitativní hodnocení prostorové rozlišovací schopnosti a hodnocení akvizičního kontrastu v závislosti na velikosti objektu.

Klíčová slova

Projekční zobrazení, projekčně-rekonstrukční zobrazení, akviziční kontrast, hodnocení kvality, MATLAB

Datum vzniku

05.07.2010

Umístění

ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www