Detail produktu

Calculation Area (CalA) 3.2 v 1024

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Softwarem CalA verze 3.2 je možné simulovat různé fyzikální jevy, které lze popsat rovnicí typu tepelné difuze. Hlavní využití je však předpokládáno v oblasti simulace 2D ustáleného i neustáleného sdílení tepla vedením s přestupem a vnitřními zdroji tepla. Tento fyzikální jev je využitelný při řešení mnoha technických úloh, či problémů. Ve stavebnictví jej lze obecně využít jako fyzikálního modelu pro simulaci sdílení tepla v neprůsvitných materiálech. Oproti předchozí verzi (verze CalA 2.2) software odlišuje následovně: - implementována automatická multigridní technika výpočtu kombinující finitní a iterační řešič využitelná pro automatický výpočet sdílení tepla v 2D detailu v souladu s normou ČSN EN ISO 10211:Březen 2009; - implementován nový iterační řešič založený na metodě Gauss-Seidelovy superrelaxační metody vedoucí k výraznému urychlení výpočtů časově ustálených i neustálených jevů; - implementovány procedury umožňující sledování vývoje teplotního pole a pole reziduálů a také součtovou hodnotu reziduálů v průběhu výpočtu; - implementována procedura pro podporu výpočtu lineárního činitele prostupu tepla - přidána možnost automatizovaného exportu výsledků v souladu s normou ČSN EN ISO 10211:Březen 2009.

Klíčová slova

software, nestacionární difuzní rovnice, 2D

Datum vzniku

09.12.2010

Umístění

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www