Detail produktu

Software pro filtraci signálů EKG a srdečních akčních potenciálů

SMITAL, L. VÍTEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software s grafickým uživatelským rozhraním vytvořený v prostředí Matlab, který je určen k filtraci signálů EKG a srdečních akčních potenciálů. K filtraci využívá metod založených na vlnkových transformacích, adaptivních filtrech a kumulačních technikách.

Klíčová slova

EKG, akční potenciál, vlnková filtrace, adaptivní filtrace, kumulace

Datum vzniku

01.10.2010

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství Vysoké učení technické v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www