Detail produktu

Modelování procesu zobrazení infrakamerou

DRASTICH, A. ŠTĚPÁNEK, V. KOLÁŘ, R.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program modeluje základní pravidla emise infračerveného záření a parametry rovnice kvantitativní termografie.

Klíčová slova

Infrakamera, simulace, kvantitativní termografie, emise, MATLAB

Datum vzniku

01.02.2010

Umístění

ÚBMI VUT FEKT v Brně Kolejní 2906/4 612 00 Brno Česká republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www