Detail produktu

Detektor isomorfismů grafů a podgrafů

ZUZAŇÁK, J. ZEMČÍK, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Autorizovaný software je tvořen programem umožňujícím na základě jednoduchého příkazového interpretu hledat isomorfismy zadaných vstupních grafů v hostujícím grafu. Software je možné použít jako standalone aplikaci (příkazový interpret), nebo využít jeho zdrojové kódy (ve shodě s licenčními podmínkami) v rámci jiného programu. Hledání isomorfismů se provádí pomocí grafového automatu, který je vytvořen nad množinou hledaných podgrafů. Detailnější popis autorizovaného softwaru a způsobu jakým detekuje zmiňované isomorfismy se nachází v připojené dokumentaci.  V rámci dokumentace je dále popsán příklad použití autorizovaného softwaru a několik ukázkových vstupů příkazového interpretu.

Klíčová slova

Isomorfismus grafů, Isomorfismus podgrafů, Grafový automat, Jazyk dot, Příkazový interpret

Datum vzniku

11.12.2009

Umístění

   - http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=102

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty