Detail produktu

Kalibrační zařízení pro inerciální jednotku

MAZŮREK, I. KLAPKA, M. ROUPEC, J. STRECKER, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Snímání dynamických parametrů z jedoucího vozidla, jako jsou rychlosti a zrychlení v jednotlivých osách, úhly klonění, klopení a stáčení, má své nezastupitelné místo především v oblasti experimentálního ověřování počítačových simulací při vývoji vozidel. Po zabudování těchto čidel do inerciální jednotky je třeba všechny kanály přesně kalibrovat. Problém nastává s kalibrací elektronických gyroskopů. Funkční vzorek umožňuje v laboratorních podmínkách kalibrovat senzory stáčivé rychlosti v libovolné inerciální jednotce. Zařízení je nezbytné při identifikaci parametrů virtuálního modelu vozidla v rámci výzkumného projektu.

Klíčová slova

inerciální jednotka, kalibrace, gyroskop, akcelerometr

Datum vzniku

31.10.2009

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty