Detail produktu

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013

KORÁB, V. RAIS, K. ŠKAPA, S. DOSKOČIL, R.

Typ produktu

produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele

Abstrakt

Jedná se o základní střednědobý koncepční dokument kraje. Tento dokument obsahuje 3 základní části: analytickou (profil, územní disparity, SWOT), návrhovou (priority, opatření, aktivity) a implementační (finanční plán, implentace).

Klíčová slova

Region, analýza regionu, program rozvoje regionu, disparity, SWOT

Datum vzniku

15.12.2009

Umístění

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty