Detail produktu

Realizace a poloprovoz infrastruktury systému SyTeS na VUT v Brně

BALÍK, M. ČÍKA, P.

Typ produktu

poloprovoz

Abstrakt

Infrastruktura systému SyTeS na VUT v Brně obsahuje větší počet vzájemně propojených prvků, které umožňují jeho funkcionalitu. Systém SyTeS je nainstalován na serveru s procesorem Xeon X3350 (2,66 GHz) a operační pamětí o velikosti 4 GB. Operačním systémem je Windows 2008 Server. Pro korektní funkčnost systému je na serveru kromě SyTeSu nainstalován HTTP server Apache, databáze MySQL, modifikovaný softwarový GNU Gatekeeper a modifikovaná softwarová jednotka MCU (Multipoint Control Unit) vycházející z projektu OpenH323. SyTeS je propojen s hardwarovou jednotkou, která se skládá ze dvou karet MVP (Media Video Processing) a jedné karty MCU. Konfigurace HW a SW lze provádět pomocí vzdálené konzole KVM (Keyboard Video Mouse). Pro záznam a archivaci videokonferenčních spojení a dokumentů slouží přidružené diskové pole. Ke komunikaci mezi konsorcii lze využít hardwarové nebo softwarové H.323 terminály. Systém SyTeS umožňuje videokonference s podporou rozšířených služeb, jako jsou multikonferenční spojení, záznamy videokonferenčních sezení, sdružování kontaktů a sdílení přiložených dokumentů. Záznam veškerých informací je prováděn na externí diskové pole s využitím serveru HP Proliant DL 180G5 nakonfigurovaného v módu RAID-5 a OS WMware vSphere.

Klíčová slova

vícebodová videokonference, správa dokumentů, plánování konferencí, konsorcium

Datum vzniku

01.05.2009

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústavu telekomunikací - laboratoře

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty