Detail produktu

TAVÍCÍ PILA S ELEKTRONICKOU ZPĚTNOVAZEBNÍ REGULACÍ TEPLOTY

PROCHÁZKA, P. PAZDERA, I.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Mechanické části jsou tvořeny pohyblivým ramenem a napnutou řeznou strunou z Konstantanu. Elektrické části jsou navrženy pro napájení a regulaci teploty řezné struny. Velikost proudu řeznou strunou je porovnávána s požadovaným proudem. Rozdíl těchto dvou hodnot je přiveden do PI regulátoru. Další částí je PWM generátor, který generuje obdélníkový signál. Střída tohoto signálu je úměrná požadované teplotě řezné struny. Tímto signálem je spínán pulsní měnič, který tvoří výkonový tranzistor P-MOSFET IRF5210 a dioda MBR20100CT. Na výstupu měniče je připojena tlumivka s feritovým E jádrem a řezná struna.

Klíčová slova

Zpětnovazební regulace proudu, RL zátěž, teplotní závislost konstantanu, Odporová pila, P-MOSFET, PI regulátor, PWM, řezná struna, konstantan, pulsní měnič, tlumivka

Datum vzniku

10.06.2009

Umístění

A3/710

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty