Detail produktu

Integrovaný CMOS u-konduktometr pro měření moderních elektrochemických senzorů

FUJCIK, L. PROKOP, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Integrovaný obvod ASIC pro měření elektrických vlastností kapalin s využitím moderních elektrochemických senzorů. Bylo navrženo nové digitální časování a zároveň musela být dodžena metodika bipolárního pulsu. Byl rovněž oštřen signál RST pv počateční fázi měření.

Klíčová slova

integrovaný obvod, metoda bipolárního pulsu, senzor

Datum vzniku

01.12.2009

Umístění

U4-217

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www