Detail produktu

Standardní operační postup pro přepočet hodnoty součinitele vzduchové propustnosti vzhledem k aktuální vlhkosti

MISÁK, P. KUCHARCZYKOVÁ, B. VYMAZAL, T.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Tento předpis platí pro stanovení vlivu vlhkosti na hodnotu součinitele vzduchové propustnosti hutného obyčejného a hutného lehkého betonu z pórovitého kameniva. Jedná se o úpravy hodnoty součinitele vzduchové propustnosti kT vzhledem k aktuální vlhkosti.

Klíčová slova

vzduchová propustnost, TPT, vlhkost

Datum vzniku

01.01.2010

Umístění

VUT FAST v Brně, ÚSZK

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek