Detail produktu

Systém větrání využívající Coanda efekt

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M. VACH, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení využívá tzv. Coanda efekt v aplikacích oboru větrání a klimatizace. Umožňuje změnu průtoku, úhlu náklonu a tvaru výstupního otvoru. Vzduch je dopravován ventilátorem. Zařízení je využíváno na pracovišti řešitele. Adresa umístění: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/113b

Klíčová slova

Coanda efekt, Systém větrání

Datum vzniku

23.11.2009

Umístění

C3/213c

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty