Detail produktu

CalA 1.1 DEMO 256

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Softwarem CalA verze 1.1 je možné simulovat stacionární 2D úlohy vedení tepla s vnitřním zdrojem tepla a Newtonovými okrajovými podmínkami. Hlavní využití je předpokládáno v oblasti simulace sdílení tepla ve staveních konstrukcích.

Klíčová slova

software, simulace, vedení tepla

Datum vzniku

15.01.2009

Umístění

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www