Detail produktu

Software CalA 2.2 Demo 512

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Typ produktu

software

Abstrakt

Softwarem CalA verze 2.2 je možné simulovat různé fyzikální jevy, které lze popsat rovnicí typu tepelné difuze. Hlavní využití je však předpokládáno v oblasti simulace 2D ustáleného i neustáleného sdílení tepla vedením s přestupem a vnitřními zdroji tepla. Tento fyzikální jev je využitelný při řešení mnoha technických úloh, či problémů. Ve stavebnictví jej lze obecně využít jako fyzikálního modelu pro simulaci sdílení tepla v neprůsvitných materiálech.

Klíčová slova

software, nestacionární difuzní rovnice, 2D

Datum vzniku

01.11.2009

Umístění

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www