Detail produktu

Realistický segmentový model plic pro depoziční studie

LÍZAL, F. ELCNER, J. JEDELSKÝ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Realistický fyzický model plic se skládá ze 32 částí a umožňuje studium depozice různých aerosolů až do 7. generace větvení. Vstup je válcový o vnějším průměru 30 mm, výstup je deseti válcovými vývody o vnějším průměru 10 mm. Horní část modelu od hrdla přes tracheu až do 4. generace větvení je vyrobena stereolitografickou metodou z fotopolymerní pryskyřice WaterShed XC 11122. Tato část modelu je částečně průhledná a je tvořena dvanácti segmenty, které je možné opakovaně rozebírat. Spojení je realizováno pomocí přírub, ve kterých jsou otvory pro šrouby M4. Část modelu od 5. do 7. generace větvení je také opakovaně rozebíratelná. Byla vytvořena technologií PolyJet z průsvitného fotopolymeru FullCure. Segmenty vytvořené technologií PolyJet jsou tvořeny vždy dvěma částmi, horní část obsahuje dýchací cesty až do průměru 3 mm, spodní část slouží jako svod k napojení modelu na výstupní hadice. Spojení segmentů vyrobených technologií PolyJet se provádí nasunutím a utěsněním silikonovým tmelem.

Klíčová slova

model plic, depozice v plicích, model pro depozici, model plic pro depozici

Datum vzniku

06.11.2009

Umístění

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, místnost A2/310

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty