Detail produktu

Technologie tlakového lití hořčíkových slitin ve vakuu

PACAL, B. ČECH, J. LIŠKUTÍN, P. DOLEŽAL, P.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Technologie tlakového lití hořčíkových slitin ve vakuu , vývoj a zavedení technologie tlakového lití ve vakuu slitin Mg- Al (první aplikace v ČR)

Klíčová slova

tlakové lití, hořčíkové slitiny

Datum vzniku

15.12.2008

Umístění

Kovolit a.s. Modřice

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek