Detail produktu

Modelové zařízení pro snímání prachových částic v kluzném kontaktu el. strojů

VESELKA, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Rychlost opotřebení kartáčů je jedním z důležitých provozních parametrů a zásadním způsobem ovlivňuje provozní spolehlivost strojů s kluzným kontaktem a volbu optimální značky kartáčů. Podstatu měřicího zařízení tvoří umístění sklíčka do speciálního difůzoru , který je umístěn na přívodu sání k elektrickému vysavači. Tím se eliminuje negativní vliv okolního prostředí na průběh a výsledky zkoušek. Zajišťuje se tím rovněž variabilnost a univerzálnost měřicí metody. Přípravek umožňuje aplikaci i několika sklíček za sebou a využití i unikajících částic s vysokou energií.

Klíčová slova

prachové částice

Datum vzniku

19.11.2008

Umístění

laboratoř elektrických strojů, UVEE

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www