Detail produktu

Zkoušky rozdělovacího objektu SO 01 na Lužické Nise

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Pro navržený stavební objekt bočního přelivu bude stanovena příslušná Q/h charakteristika. Konkrétně se jedná o posouzení kapacity objektu s ohledem na možný vliv zatopení od dolní vody způsobený vzdutím před vtokem do Pasecké štoly. Současně bude posouzen i vliv otevření stavidla, osazeného v ose vodního toku poproudně za přelivem, na výslednou Q/h charakteristiku. Pro jednoznačné řešení je třeba definovat předpokládanou manipulaci stavidlem.

Klíčová slova

modelový výzkum, VD Mšeno, optimalizace

Datum vzniku

05.12.2008

Umístění

FAST VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty