Detail produktu

Modelové zkoušky vtokového objektu SO 04 VD Mšeno

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Na modelu bude ověřena Q/h charakteristika takto navrženého vtokového objektu pro zadavatelem definované hladiny v nádrži, včetně zhodnocení poměrů v klesající větvi před zaústěním do štoly prizmatického tvaru.

Klíčová slova

modelový výzkum, VD Mšeno, optimalizace

Datum vzniku

05.12.2008

Umístění

FAST VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty