Detail produktu

Měnič pro přímý pohon nízkozdvižného vozíku

KLÍMA, B. ČERVINKA, D.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Měnič je určen pro napájení synchronního motoru s permanentními magnety vestavěného do pojezdového kola nízkozdvižného vozíku. Výkonové obvody měniče jsou realizovány na desce plošných spojů s využitím moderní technologie nanášení zesílených vodivých vrstev pro dosažení výstupního proudu až 350A. Řízení měniče je realizováno na bázi digitálního signálového kontroléru MC56F8356.

Klíčová slova

Přímý pohon, PMSM, DSP.

Datum vzniku

10.12.2008

Umístění

Juli Motorenwerk, Moravany

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek