Detail produktu

Inovovaný měnič pohonu čerpadla s dvojfázovým SRM s demagnetizačním vinutím

KLÍMA, B. ČERVINKA, D. SKALICKÝ, J. HÁJEK, V.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

V rámci spolupráce s firmou byl vyvinut měnič pro speciální dvoufázový spínaný reluktanční motor s demagnetizačním vinutím. Jmenovitý proud měniče je 180A, pohon je napájen z baterie 24V. Řídicí algoritmy byly implementovány na signálovém procesoru Freescale MC56F8356. Vzorek byl realizován za účelem prověření vlastností netradiční, ekonomicky výhodné konstrukce spínaného reluktančního motoru a odpovídajícího měniče s nezvykle malým počtem spínacích prvků. Ve druhé inovované verzi byly již odstrananěny nedostatky předchozí verze a zařízení bylo převedeno do integrovaného bloku s motorem za účelem úspory zastavěného prostoru a odstranění parazitních vlivů přívodů k motoru.

Klíčová slova

SRM, demagnetizační vinutí, měnič

Datum vzniku

11.12.2008

Umístění

Juli Motorenwerk, Moravany

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek