Detail produktu

Experimentální pohonová soustava pro simulace dynamických jevů v mechatronice

KREJČÍ, P. GREPL, R. VLACH, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Soustava umožňuje simulovat problémy spojené s provozem dvou spřažených pohonů

Klíčová slova

Experimentální soustava, pohon

Datum vzniku

18.12.2008

Umístění

A2/619

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty