Detail produktu

Zařízení pro mechanické zkoušení funkčních segmentů lidského těla

BŘEZINA, T. HOUŠKA, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Konstrukce zařízení je odvozena ze Stewartovi platformy. Zařízení je tvořeno šesti lineárními pohony a dvěma upínacími deskami. Mezi upínacími deskami je pracovní prostor, do kterého se upíná zkoušený vzorek. Pracovní prostor je stavitelný pomocí úchytů lineárních pohonů.

Klíčová slova

paralelní mechanismus, Stewartova platforma, lineární pohon

Datum vzniku

01.12.2008

Umístění

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty