Detail produktu

Hydraulický manipulátor

VĚCHET, S. KREJSA, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Hydraulický manipulátor sestává ze dvou ramen, které jsou vzájemně spojeny rotačními vazbami. Pohyb je zajištěn pomocí dvojice hydromotorů, které jsou součástí elektro-hydraulického obvodu řízeného z PC. Manipulátor slouží pro experimenty zabývající se návrhem a řízením hydraulických obvodů.

Klíčová slova

Hydraulika, Hydraulické obvody, Manipulátory

Datum vzniku

10.11.2008

Umístění

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty