Detail produktu

Měrné vestavby pro automatizované měření průsaků v systému drénů a injekční štole VD Mostiště

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Po havarijní situaci při zvýšených průsacích je následně budován monitorovací bezpečnostní automatizovaný systém. Pro prostorové a průtokové podmínky měřených profilů bylo navrženo a vyrobeno a nakalibrováno 7 vestaveb atypického řešení.

Klíčová slova

přeliv, kalibrace, měření průtoků, průsak, VD Mostiště

Datum vzniku

15.11.2005

Umístění

VD Mostiště

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty