Detail produktu

Měření průtoku za pomoci ostrohranných přelivů v podmínkách ovlivnění hladinou dolní vody

ŽOUŽELA, M. FEJFAROVÁ, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

V některých zvláštních případech napevno instalovaných měrných přelivů se setkáváme s výskytem nestandardních proudových poměru realizujících se v prostoru dolní vody, které ovlivňuji proudění (průtok) na přelivu. Toto ovlivnění muže ve zvláštních případech být i nesystematického charakteru. Předkládaný projekt si klade za cíl sestavit metodiku měření (kalibrace) takto instalovaných měřicích systémů při využití laboratorních tratí Ústavu vodních staveb. Na hydraulickém žlabu bude provedena série měření pro různé rozsahy provozních průtoků při instalaci jednoho vybraného ostrohranného přelivu. Výstupem prováděných prací bude řada tabelárních a grafických výstupů včetně doporučení k matematickému popisu zjištěných jevů. V rámci předloženého úkolu se předpokládá doplnění stávajícího hydraulického okruhu laboratoře o okruh umožňující dosažení a změření i velmi malých průtoků od desetin l/s při současném zachování jednoznačné metrologické návaznosti. Nový okruh bude osazen indukčním průtokoměrem DN 32 a jednou uzavírací klapkou DN 50 s elektrickým pohonem a napojen na centrální řídící systém laboratoře. Bude tak při plnění předkládaného projektu dosaženo požadované možnosti měření velmi malých průtoků a podstatným způsobem bude rozšířena i nabídka laboratoře v rámci jiných činností (výukové, vyzkumu základního i aplikovaného charakteru).

Klíčová slova

měření průtoků, ostrohranný přeliv, indukční průtokoměr, výzkum

Datum vzniku

10.12.2007

Umístění

FAST VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty