Detail produktu

Hydraulický modelový výzkum bezpečnostního přelivu, stupňovitého skluzu a vývaru pro převádění povodňových průtoků VD Fryšták

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M. ŠAFÁŘ, R.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Na hydraulickém modelu v měřítku 1:20 bude posouzena současná kapacita bezpečnostního objektu za součinosti spodních výpustí. Po rozboru výsledků budou navržena opatření a tvarové úpravy pro zajištění převedení průtoku přelivem 220m3/s při nepřelití hráze. Při zkouškách bude zahrnuto i vypouštění spodní výpustí při odpovídající úrovni hladiny v nádrži. Součástí modelových prací bude i návrh úpravy vývaru pro zajištění potřebného tlumení kinetické energie proudu.

Klíčová slova

modelovy vyzkum, VD Fryšták,

Datum vzniku

12.02.2008

Umístění

FAST VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty