Detail produktu

Lávka pro pěší přes dálnici D5 u obce Cekov

SALAJKA, V. KANICKÝ, V.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Lávka pro pěší vedoucí přes dálnici D5 u Cekova představuje ojedinělou štíhlou konstrukci. Konstrukce lávky je tvořena monolitickým železobetonovým obloukem o rozpětí 69 m, který vynáší betonovou dodatečně předepjatou monolitickou mostovku délky 82 m pomocí soustavy vějířovitě rozmístěných ocelových vzpěr. Šířka mostovky je 3,4 m. Ve středu je mostovka spřažena s obloukem v délce 12 m. Oblouk spolu s mostovkou je uložen na krajních masivních opěrách s ukloněnou mostovkou. Lávka byla uvedena do provozu v roce 1995. V roce 1997 byla oceněna cenou Mostní dílo roku 2005, dále v národní soutěži Dobrý design 1997 cenou Vynikající design. Zodpovědný projektant Ing. Radek Menšík. Výpočty doc. Viktor Kanický, CSc., Ing. Vlastislav Salajka, CSc.

Klíčová slova

Mostní dílo roku 1995, Lávka, Cekov

Datum vzniku

20.04.1998

Umístění

Nad dálnicí D5 u Cekova

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty