Detail produktu

SO 201 VISUTÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES LABE KMOCHŮV OSTROV - ZÁLABÍ, KOLÍN

SALAJKA, V. KALA, J.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Konstrukce mostu je tvořena hlavním polem o rozponu 99 m a předpolím na každé straně o délce 30 m. Na každém břehu je vetknut do železobetonového základu pylon vysoký 16,3 m. Visutá lana jsou přes sedla pylonů přetažena v silnostěnných trubkách a jsou zakončena až v krajních opěrách. Úseky lan připadající jednotlivým polím musely být stanoveny výpočtem, ve správné poloze byla lana fixována jen třecí silou a během výstavby navíc pomocnou objímkou. Táhla jsou umístěna po třech metrech ve směru osy lávky. Tato vzdálenost odpovídá rozměru prefabrikovaného dílce mostovky. V místě vzájemného styku jsou prostřednictvím dvojice šroubů a ocelové botky prefabrikáty kloubově uchyceny k táhlu. Mostovka je v podélném směru předepnuta. Konstrukce byla oceněna ministerstvem dopravy v roce 2007 jako Mostní dílo roku 2005 a v soutěži FOR Arch 2006 získala konstrukce Cenu státního fondu infrastruktury.

Klíčová slova

Visutá lávka pro pěší, dynamický výpočet, postup montáže, mostní dílo roku

Datum vzniku

20.04.2007

Umístění

V Kolíně na řekou Labe spojuje Kmochův ostrov a Zálabí

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty