Detail produktu

Aluminizace komerčně čistého niklu z kapalného prostředí

KLAKURKOVÁ, L. ČELKO, L. DOLEŽAL, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Tvorba ochranné povrchové vrstvy (na bázi NiAl intermetalik) na povrch komerčně čistého niklu, připravených metodou depozice hliníku z kapalného prostředí.

Klíčová slova

Nikl, aluminizace, roztok, Ni aluminidy

Datum vzniku

04.10.2007

Umístění

ÚMVI-o.SaFA

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek