Detail produktu

Aluminizace ložiskových ocelí z kapalného prostředí

DOLEŽAL, P. ČELKO, L.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Tvorba ochranné povrchové vrstvy na ložiskové oceli, na bázi AlFe intermetalik, připravených metodou depozice hliníku z kapalného prostředí.

Klíčová slova

Ložisková ocel, aluminizace, roztoky

Datum vzniku

04.05.2007

Umístění

ÚMVI-oKM

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek