Detail produktu

Kalmanův Filtr (Java)

CHMELAŘ, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

JKalman je Open Source implementace Kalmanova filtru v Javě. Kalmanův filtr je výpočetně efektivní (rekurzivní) nástroj pro odhad dynamického stavu procesu způsobem, který minimalizuje střední chybu.

Klíčová slova

Kalmanův filtr, Java

Datum vzniku

01.02.2007

Umístění

http://sourceforge.net/projects/jkalman/

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty