Detail produktu

Reaktor pro studium heterogenní katalýzy v plynné fázi

CIHLÁŘ, J. CIHLÁŘ, J. BEJČEK, L.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Laboratorní reaktor určený ke studiu heterogenních rakcí v plynné fázi katalyzovaných katalyzátory v tuhé fázi. I když hlavní pužití reaktoru spočívá ve studiu oxidačních reakcí uhlovodíků, je možné zařízení použít pro studium většiny typů fyzikálně chemických dějů, při kterých se spotřebovávají nebo tvoří látky s bodem varu pod 230 K. Zařízení se skládá z reaktoru, jednotky pro programovou regulaci plynných směsí, řídící a vyhodnocovací jednotky a analytické jednotky. Plynová jednotka umožňuje programovou regulaci složení směsi až osmi složek v plynné fázi při tlaku až 2 bary , vysokoteplotní reaktor umožňuje programovou regulaci teploty v rozsahu 293 K až 1400 K a analytickou jednotku tvoří hmotnostní spektrometr pracující v rozsaho 1 až 400 Daltonů.

Klíčová slova

vysokoteplotní reaktor, heterogenní katalýza, hmotnostní spektrometrie, oxidace uhlovodíků

Datum vzniku

17.12.2007

Umístění

ÚMVI-OKERAP laboratoř 103a

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek