Detail produktu

Termodynamický návrh pístového parního motoru s jedním šoupátkem Síly působící na píst; Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka

FIEDLER, J. ŠKORPÍK, J.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Vytvoření termodynamického návrhu pístového parního motoru s jedním šoupátkem Určení síly působící na píst; Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka

Klíčová slova

pístový parní motor; šoupátko

Datum vzniku

31.12.2007

Umístění

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek