Detail produktu

Hybridní vzduchový kolektor

CHARVÁT, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o hybridní solární kolektor sloužící k ohřevu vzduchu. Ve spodní části kolektoru je umístěn fotovoltaický modul, který pohání stejnosměrné ventilátory zajišťující proudění vzduchu kolektorem. Vzduch proudící kolektorem ochlazuje fotovoltaický modul, čímž přispívá ke zvýšení jeho účinnosti.

Klíčová slova

solární vzduchový kolektor, solární vytápění

Datum vzniku

07.12.2007

Umístění

C3/314

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek