Detail produktu

Pálená střešní krytina

SOKOLÁŘ, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Stavební výrobek podle bodu č. 5 - Ochranné, tepelně a zvukově izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla - pořadové číslo 6 - střešní krytinové tašky, břidlice, desky, šindele včetně příslušenství. - příloha č. 2 k NV č. 178/1997 Sb, ve znění NV č.81/1999 Sb. Výrobek je posuzován podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb. (stavební výrobky). Vlastnosti musí vyhovovat základním požadavkům uvedených v příloze 1. NV 178/1997 Sb.

Klíčová slova

krytina, střecha

Datum vzniku

15.11.2006

Umístění

D235

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty