Detail produktu

Inerciální snímač pro zpřesňování odometrie

HOUŠKA, P. BŘEZINA, T. LACHNIT, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Snímač měří kinematické veličiny pohybující se soustavy. Primárně je určen pro zpřesňování odometrie kolových robotů a vozidel, ale může být použit pro libovolné jiné zařízení. Výstupem snímače jsou vektory polohy, rychlosti a zrychlení měřených v osách X a Y.

Klíčová slova

měření polohy, měření rychlosti, odometrie, inerciální snímač

Datum vzniku

01.11.2007

Umístění

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty