Detail produktu

VF absorbér

FIALA, P. SZABÓ, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Návrh, konstrukce a ověření funkce konstrukce absorbéru, sestávající z PUR dílů s povrchem pokrytým EM absorbční vrstvou (elektricky polovodivou a magneticky vodivou)

Klíčová slova

VF absorpce

Datum vzniku

11.02.2008

Umístění

UTEE FEKT VUT Kolejní 2906/4 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek