Detail produktu

Vysokofrekvenční absorbér

FIALA, P. SZABÓ, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Návrh, konstrukce a ověření funkce pyramidální konstrukce absorbéru, sestávající z PS jehlanů s vnějším a vnitřním povrchem pokrytým EM absorbční vrstvou (elektricky polovodivou a magneticky vodivou)

Klíčová slova

VF absorbce

Datum vzniku

01.11.2007

Umístění

UTEE FEKT VUT Kolejní 2906/4

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek