Detail produktu

Prototyp modelu krevního řečiště

BODEČEK, K. CHMELAŘ, M. ČÍŽ, R.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Jedná se o testovací systém, který umožňuje přesné vyhodnocování naměřených hodnot. Model krevního řečiště umožňuje pracovat s reálnými snímači a porovnávat získané hodnoty se skutečnými tlakovými změnami, ke kterým v modelu krevního řečiště dochází.

Klíčová slova

měření krevního tlaku, pulzní vlna, model krevního řečiště

Datum vzniku

07.11.2007

Umístění

FEKT VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek