Detail produktu

Experimentální mobilní dvoukolový nestabilní robot

GREPL, R. ŠVEJDA, P. ZEZULA, P. VLACHÝ, D.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží primárně k testování použitelnosti následujících metod, postupů a technologií: simulační modelování komplexních dynamických systémů, identifikace parametrů systémů, pokročilé zpracování signálů, lineární řízení s použitím LQ regulátoru, nelineární řízení metodou inverzní dynamiky, řízení v reálném čase ze simulačního modelu, rychlá prototypová výroba technologií 3D tisku. Nestabilní robot je vybaven dvěma servopohony, které jsou řízeny PWM. Jako sensory jsou použity dva inkrementální snímače a trojosý akcelerometr. Součástí konstrukce je také kompletní výkonová a řídicí elektronika.

Klíčová slova

simulační modelování, dvoukolový balancující robot, zpracování signálů, řízeín v reálném čase, rapid prototyping

Datum vzniku

19.11.2007

Umístění

A2/713b

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty