Detail produktu

Sensorický modul GPS pro mobilní robot

VLACHÝ, D. GREPL, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zarizeni urcene pro satelitni navigaci robotu vyvijenych v ramci UMTMB. Zarizeni je kompatibilní se stávajími systémy rízení robotu, které by se daly popsat jako strukturované systémy rízení s master/slave architekturou. Úlohou zarízení (navigacního modulu) je poskytovat navigacní data nadrazenému pocítaci - master jednotce, která je již nezávisle zpracuje. Je zaručeno ověření validity dat a úsporný provoz, vzhledem k omezeným energetickým zdrojum mobilních robotu.

Klíčová slova

GPS, robot, navigace, WAAS, EGNOS, DGPS

Datum vzniku

08.10.2007

Umístění

A2/713a

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty