Detail produktu

Trať pro zkoumání fluidní vrstvy

LISÝ, M. KUBÍČEK, J. OCHRANA, L.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Jedná se o experimentální trať sloužící k odsátí fluidní vrstvy ze zplyňovacího reaktoru pro zplyňování biomasy pro další analýzu.

Klíčová slova

tuhé částice, fluidní lože, zplyňování

Datum vzniku

09.11.2005

Umístění

Těžké laboratoře Energetického ústavu - OEI

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek